విశ్వనాథ విద్వద్వైభవము! (వేటూరి)

విశ్వనాథ వారికి 1970-71 సంవత్సరానికి గాను జ్ఞానపీఠ పురస్కారాన్ని ప్రకటించిన సందర్భంగా వేటూరి వారు వ్రాసిన వ్యాసం   విశ్వనాథ వారికి 1970-71 సంవత్సరానికి గాను  జ్ఞానపీఠ పురస్కారాన్ని కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రకటించినప్పుడు ఆయన “నిజానికి నాకీ పురస్కారం ఆరేళ్ళ క్రితమే దక్కి ఉండాలి” అన్నారుట! నిజమే, కవిసమ్రాట్

Read more

రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకే…

ఈ సంవత్సరం ‘ఉత్తమ సినిమా గేయ రచయిత’గా జాతీయ అవార్డు తెలుగు కవి శ్రీ వేటూరి సుందరరామమూర్తికి లభించింది. తెలుగు పాటల రచయితకు ఈ జాతీయ అవార్డు రావడం ఇది రెండవసారి మాత్రమే.

Read more