అవిఘ్నమస్తు – (డా.వేటూరి సుందరరామ మూర్తి)

విఘ్ననాయకుడి గురించి వేటూరి గారు (సెప్టెంబర్ 2007 లో) వ్రాసిన పాట

పల్లవి:

గణపతి భక్త జన గణపతి

ఆర్షభారత మహాజన గణపతి

పదములో శృతి నీవు

పద్యమున యతి నీవు

నా పంచ ప్రాణాల గతినీవు

ఆరంభ గణపతి హేరంభ గణపతి

చరణం:

నీ భూమియే వేరు నీ భూమికే వేరు

తల్లితండ్రుల కన్న ధరణియే లేదు

నీ వేగమే వేరు నీ యోగమే వేరు

నీ మనోవేగమే నీకు చేవ్రాలు

ధన్యజీవులు కదా పార్వతీ శివులు

పుత్రునిగ నిను గన్న పుణ్యదంపతులు

చరణం:

నవ్యవేదము వెలిసె నీ అక్షరాలా

భవ్య భగవద్గీత నీచేతిరాత

నీదు కరుణే చాలు మాకార్యమీడేరు

చదువులు సంపదలు మాఇళ్ళకే చేరు

సారధివి సచివుడవు సన్నిహిత బంధుడవు

సన్నిత్రుడవు నీవె సాక్షిగణనాధ


వేటూరి రవిప్రకాష్ గారికి ధన్యవాదాలతో వేటూరి.ఇన్ టీం

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.