గోదావరి పుష్కర గీతం-1: (వేటూరి)

Godavari-Pushkaralu-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

వేటూరి గారు 2003 గోదావరి పుష్కరాల సందర్భంగా ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రానికి వ్రాసిన కవితా గీతం:

పల్లవి(1):

శ్రీరామ పాదాలు కడగంగా

రామదాసుని నోట తిరగంగా

నన్నయ్య గంటాన సుడులు తిరుగుతూవచ్చి

తెలుగింటి వేదమై భూదారి గంగ

మా వాడకొచ్చింది గోదారిగంగ…

 

చరణం(1):

కోనసీమా ఆకుపచ్చ చీరకట్టి

కోటిలింగాలతో మెడకు హారాలెట్టి

పాపికొండలపైట పరువాలకే చుట్టి

శబరితో కలిసింది గౌతమై కరిగింది

దక్షిణాదికి గంగ గోదారిగంగ

దక్షవాటికి చేరె నేడు శివగంగ..

 

చరణం(2):

వెన్నెలంతా మేసి తాను నెమరేసింది

ఎంకి పాటలు పాడి ఎల్లువైపోయింది

పడతి కిన్నెర్సానిలా పరుగులెత్తింది

పదములే పాడింది పైరులై పండింది

శ్రీనాధ సీసమై శృంగార గంగ

వీరేశలింగాల విజ్ఞానగంగ..

Godavari-Pushkaralu3-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————–

వేటూరి రవి ప్రకాష్ గారికి, ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం వారికి ధన్యవాదాలతో వేటూరి.ఇన్

You May Also Like

One thought on “గోదావరి పుష్కర గీతం-1: (వేటూరి)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.