వేటూరి పాటల పూదోటలు!

ఇంటర్నెట్ లో వేటూరి పాటలు ఇప్పుడు విరివిగా కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నో పాత పాటలు, ఎవరికీ తెలియని పాటలూ దొరుకుతున్నాయి. వేటూరి పాటల సంకలనాలు కొన్ని:

మీ వేటూరి

వేటూరి గారి తనయులు శ్రీ. రవిప్రకాష్ గారు నడుపుతున్న అఫీషియల్ వేటూరి ఛానెల్ ఇది. వేటూరి అభిమానులు తప్పక subscribe అవ్వాల్సిన ఛానెల్ ఇది.

https://www.youtube.com/@MeeVeturi

రవిప్రకాశ్ గారు గతంలో రెండు ఇతర ఛానెల్స్ లో దాదాపు 3000 పైగా వేటూరి పాటలు అందించారు –

https://www.youtube.com/@ITHELPSHyderabad/featured

https://www.youtube.com/@veturisundararamamurthy2564/featured

You May Also Like

One thought on “వేటూరి పాటల పూదోటలు!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.