పాట రాసేటప్పుడు ఎవరూ ప్రాథమిక సూత్రాలు పాటించడం లేదు

సితార సినీపత్రికలో 19 జనవరి 1992 న ప్రచురితమైన వేటూరి గారి ఈ ఇంటర్యూలో గీతరచన గురించి, భాష గురించి, సినీరంగంలో ఉన్న పరిస్థితుల గురించి ఎన్నో విలువైన సంగతులు ఉన్నాయి. 30

Read more

శ్రీ వేటూరి ఒక చిర(ఱు) జ్ఞాపకం (నచకి)

“రాలిపోయే పువ్వా, నీకు రాగాలెందుకే!” “ఆకాశాన సూర్యుడుండడు సందెవేళలో!” “వేణువై వచ్చాను భువనానికి, గాలినై పోతాను గగనానికి” “గతించిపోవు గాథ నేననీ!” “నరుడి బ్రతుకు నటన, ఈశ్వరుడి తలపు ఘటన, ఆ రెంటి

Read more

‘హృదయస్పందనే’ చిరస్థాయిగా నిలుస్తుంది (వేటూరి)

మూడు దశాబ్దాలుగా తెలుగు పాటకు కర్త, కర్మ, క్రియగా మారిన వేటూరి సుందరరామ్మూర్తిని ఒక్కమాటలో ‘తెలుగుపాటల పూదోట’ అనవచ్చు ఆయన తెలుగు నుడికారానికి గుడి కట్టారు.  జర్నలిస్టుగా తన వృత్తి ప్రారంభించి మాంత్రికుడిగా

Read more

వేటూరి జన్మదిన కానుక – ఒక పాత ఇంటర్వ్యూ పరిమళం

వేటూరి సుందరరామమూర్తి గారి పుట్టినరోజు ఈ రోజు. ఆయన పోయిన తర్వాత మొదటిది. తప్పు ,తప్పు! సిరివెన్నెల గారు అన్నట్టు – “వేటూరి పేరు ముందు కీ.శే అని తగిలించడం నాకు ఇష్టం

Read more