శ్రీ వేటూరి ఒక చిర(ఱు) జ్ఞాపకం (నచకి)

“రాలిపోయే పువ్వా, నీకు రాగాలెందుకే!” “ఆకాశాన సూర్యుడుండడు సందెవేళలో!” “వేణువై వచ్చాను భువనానికి, గాలినై పోతాను గగనానికి” “గతించిపోవు గాథ నేననీ!” “నరుడి బ్రతుకు నటన, ఈశ్వరుడి తలపు ఘటన, ఆ రెంటి

Read more

‘హృదయస్పందనే’ చిరస్థాయిగా నిలుస్తుంది (వేటూరి)

మూడు దశాబ్దాలుగా తెలుగు పాటకు కర్త, కర్మ, క్రియగా మారిన వేటూరి సుందరరామ్మూర్తిని ఒక్కమాటలో ‘తెలుగుపాటల పూదోట’ అనవచ్చు ఆయన తెలుగు నుడికారానికి గుడి కట్టారు.  జర్నలిస్టుగా తన వృత్తి ప్రారంభించి మాంత్రికుడిగా

Read more