“కిరాతార్జునీయం”

మహా శివరాత్రి సంధర్భంగా “కిరాతార్జునీయం” మీకోసం. ఈ పాటలో వేటూరి తన పదాల గారడితో విశ్వరూపం చూపించారు. లయకారుడు శివుడు కైలాసగిరిలో నాట్యమాడుతుంటే ఒక్కసారిగా కైలాసం కంపించింది. అదిచూసి… జగమునేలినవాని సగం నివ్వెరబోయే….

Read more

వేణువై వచ్చాను భువనానికి

వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి జననం:29 జనవరి 1936 మరణం : 22 మే 2010 పది నిమిషాల్లో పాట రాసేసి పది కాలాల పాటు గుర్తుపెట్టుకునేలా చేయగల సినీకవి వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి. వేటూరి జంట

Read more