వేటూరి వారితో నా స్వానుభవం (మోహన్ మురళీధర్)

వేటూరి వారి రచనా పటిమ గురించి చెప్పబోవట్లేదు. ఆయనతో నా స్వానుభవాలను, ఆనందకర క్షణాలను పంచుకుంటాను. వేటూరి వారు గుంటూరులో, కొల్లూరు జెడ్.పి హై స్కూలు లో చదివారని విన్నాను. మా నాన్నగారి

Read more

నేనెరిగిన వేటూరి (గొల్లపూడి మారుతీరావు)

1988 లో రాజాలక్ష్మీ ఫౌండేషన్ పురస్కారం సి.నారాయణరెడ్డిగారికిచ్చారు. ఆ నాటి సభలో నేను ప్రధాన వక్తని. ఎందరో పముఖులు హాజరయిన సభ. మిత్రులు సినారె గురించి మాట్లాడుతూ ఒక పాట రచనని సమగ్రంగా

Read more

వేటూరికి సిరివెన్నెల అక్షరాభిషేకం.

సిరివెన్నెల రాసిన వ్యాసాలు చదివినవారికి ఆయన ఎంత బాగా విశ్లేషించి రాస్తారో తెలిసిన విషయమే. 2002 లో వేటూరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా “హాసం” పత్రికలో ఆయన రాసిన వ్యాసం బహుశా వేటూరిపై వచ్చిన

Read more