కంట్రిబ్యూటర్స్ కు సూచనలు

మిత్రులారా ఈ బ్లాగ్/వెబ్ సైట్ కి సంబంధించి ఏదన్నా సమాచారం అందిచదల్చుకున్నవారు,ఈ కింది విభాగాలలో ఉండేట్టుగా చూసి పంపగోరుతున్నాము.

1. వేటూరి జీవిత విశేషాలు

2. వారి రచనలు-సినీరంగ అనుభవాలు

3. అవార్డులు,సత్కారాలు

4. ప్రముఖుల వ్యాసాలు

5. ఇంటర్‌వ్యూలు, ప్రసంగాలు

6. వార్తపత్రికల కధనాలు, సావనీర్లు

7. ఆడియో మరియు వీడియోలు

సమాచారం పంపదల్చుకున్నవారు ఈ కింద మెయిల్ ఐడీ కి పంపగలరు.

info@veturi.in

2 thoughts on “కంట్రిబ్యూటర్స్ కు సూచనలు

Leave a Reply

Your email address will not be published.